Categorieën
Artikelen

De rente van een lening

Als u geld leent, betaalt u rente daarover. Het percentage van deze rente verschilt per lening en per bank of kredietverstrekker. De rente kan vast of variabel zijn en is afhankelijk van verschillende factoren. Hoeveel rente u betaalt, verschilt per lening type. Een doorlopend krediet kent over het algemeen een lagere rente dan een persoonlijke lening. Wel staat bij een doorlopend krediet de looptijd niet vast en is de rente variabel. Als u een vaste looptijd en vast rentepercentage heeft, kunt u de looptijd vermenigvuldigen met de maandelijkse aflossing. Hierdoor weet u exact hoeveel u in totaal aan rente betaalt voor het krediet. Bij een variabele rente mag een lening in één keer boetevrij worden afgelost. De tarieven voor rente varieert gemiddeld tussen de 7% en 18%.

Lenen met een vast rentepercentage
Een vast rentepercentage ligt gedurende de gehele looptijd van de lening of de gekozen rentevaste periode vast. Bij overeenkomst wordt u een percentage geboden dat niet meer veranderd. Een variabele rente is onderhevig aan veranderingen. De rente kan gedurende een periode omhoog of omlaag. Hierdoor weet u nooit exact wat u aan rente moet betalen.

Hoe wordt de rente bepaald?
De geboden rente voor een lening is afhankelijk van diverse factoren. Om te beginnen is er de marktrente, de rente die de kredietverstrekker zelf moet betalen over zijn geld. Tevens de hoogte van het leenbedrag is van invloed op de hoogte van de rente. Meestal geldt de regel: hoe hoger het bedrag, hoe lager de rente. Bij de aanvraag voor een lening wordt een risicoprofiel van de aanvrager opgesteld. Hierin wordt het gekeken hoe groot het risico is dat de aanvrager de lening niet kan terugbetalen. Hoe lager het risico is, hoe scherper het rentetarief zal zijn. De verplichte overlijdensrisicoverzekering of overige aanvullende verzekeringen zorgen juist voor een hogere rente.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *