Categorieën
Artikelen

Soorten leningen: welke keuze je hebt

Een lening is verkrijgbaar in diverse soorten en maten. Hoewel er een aantal populaire kredieten zijn is er een wirwar aan namen van kredieten die de keuze moeilijk maken. In de basis zijn alle leningsoorten afgeleiden van het doorlopend krediet of de persoonlijke lening. Door andere benamingen en afwijkende voorwaarden zijn er echter veel verschillende leningvormen verkrijgbaar:

  • Doorlopend krediet
  • Persoonlijke lening
  • Rood staan
  • Flits- of minikrediet
  • Huurkoop
  • Postorderkrediet
  • Klantenkaart
  • Creditcards
  • Lease
  • Hypotheek

Populaire leningsoorten

De leningen die in Nederland het meest worden afgesloten zijn de hypotheek, de persoonlijke lening en het doorlopend krediet. De hypotheek is veruit het populairst aangezien een groot deel van de Nederlandse huizen aangeschaft is met een hypothecaire lening. Als het om consumptief krediet gaat dan zijn het echter de persoonlijke lening en het doorlopend krediet dat de boventoon voeren.

Persoonlijke lening

De looptijd van de lening, het rentetarief en de totale kosten worden vooraf overlegd bij de persoonlijke lening. Anders dan bij het doorlopend krediet is het gehele verloop vooraf bekend. Bij de persoonlijke lening is bijvoorbeeld niet mogelijk om weer geld op te nemen zoals bij het doorlopend krediet. De persoonlijke lening wordt bijvoorbeeld gebruikt als autolening.

Doorlopend krediet

Bij het doorlopend krediet wordt er geld geleend tot een maximaal leenbedrag. Dit bedrag geldt als de grens tot waar de leningnemer de schuld op kan laten lopen. Tot dit bedrag kan er steeds opgenomen worden van het krediet zodat er veel vrijheid is. Bij het doorlopend krediet kun je het geld in delen opnemen of ineens. Dit maakt niet uit bij deze leningsoort. Zodra er geld opgenomen word van het krediet begint de betaling van de aflossing.

Categorieën
Artikelen

Wat is de maximale leningrente?

Kredietverstrekkers kunnen niet zelf bepalen wat de maximale rente is dat zij vragen als vergoeding voor het uitlenen van geld. Er mag maximaal 12% rente worden berekend bovenop de wettelijke rente welke momenteel 3% is. Dat betekent dat de maximale rente dat u betaald nooit meer mag zijn dan 15%. De wettelijke rente kan wijzigen maar is voor het laatst vastgesteld op 1 januari 2010.

Waar kan ik de hoogste rente verwachten?
Als u een doorlopend krediet of persoonlijke lening afsluit dan betaalt u doorgaans een rente van tussen 6 en 10 procent. Dat is voor een consumptief krediet normaal. Er zijn echter kredietverstrekkers die het uiterste uit de kan willen halen en het maximale vragen voor het uitlenen van geld. Dit zijn bijvoorbeeld postorderbedrijven en creditcardmaatschappijen. Deze hanteren meestal de maximale rente die zij mogen vragen. Als u een krediet hebt bij een van deze partijen dan kan het verstandig zijn om uw krediet af te lossen en kiezen voor persoonlijke lening of doorlopend krediet.

Categorieën
Artikelen

Waarom lenen?

Veel mensen vragen zich af waarom iemand nog geld zou lenen met als die problemen dat het kan veroorzaken. Het kan echter voorkomen dat er geen andere optie is dan een lening afsluiten. Als u geen geld gespaard hebt of niet genoeg maar toch iets nodig hebt waar u niet zonder kan dan is een lening soms het laatste redmiddel. Denk bijvoorbeeld aan een operatie dat niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar maar wel noodzakelijk is voor uw gezondheid.

Doel van geld lenen
Er zijn veel verschillende doeleinden voor een lening maar een auto, boot of motor is de meest favoriete keuze voor mensen die een lening afsluiten. Als u de aankoop goed verzekerd en rekening houdt met de levensduur van de aankoop dat kunt u de looptijd van de lening hierop afstemmen. Zo weet u zeker dat u niet nog steeds moet betalen voor een product dat er lang niet meer is. Zorg er voor dat u de aankoop goed verzekerd zodat u er net zo lang van kunt genieten als u moet aflossen op de lening.

Verschil met sparen
Sparen is natuurlijk een betere optie dan geld lenen maar niet iedereen heeft genoeg gespaard om een aankoop te kunnen doen. Een lening betekent nu de lusten en later de lasten. Als u er zeker van bent dat u aan de betalingsverplichting kunt voldoen dan hoeft geld lenen nog niet eens zo’n slechte optie te zijn. U betaalt echter wel rente over de lening, met sparen ontvangt u juist rente. De rente is het enige verschil tussen sparen en lening waardoor het goedkoper is om te sparen.

Categorieën
Artikelen

Wat is studiefinanciering?

Studeren kost een hoop geld. Om het voor in Nederland zo financieel mogelijk te maken om te studeren is er in het jaar 2000 de zogenaamde wet studiefinanciering 2000 (WSF 2000) in werking gegaan. Iedere belastingbetaler betaalt mee aan de studiefinanciering. Voor de studenten die in de universiteit, HBO of MBO onderwijs zitten is de WSF 2000 bedoelt. Het gaat daarbij om voltijdse opleidingen. Studenten die zijn of haar studie in deeltijd volgt zal het op een andere manier moeten financieren. De WSF 2000 word uitgevoerd door de IBG-groep (informatie beheer groep).

Hoe vraag ik studiefinanciering aan?
Studiefinanciering kun je aanvragen via de Duo-IBG Groep – informatie beheer groep.
Als je 18 jaar en ouder bent en je volgt een voltijdopleiding in het middelbaar beroepsonderwijs of hoge beroepsonderwijs, dan heb je recht op een studiefinanciering. Studiefinanciering moet je 3 maanden voor dat je start met je opleiding aanvragen. De studiefinanciering kan bestaan uit een Ov-studentenkaart, een basisbeurs, een rentedragende lening en een aanvullende beurs. Volg je een middelbaar beroepsonderwijs opleiding niveau 1 of 2 dan is je studiefinanciering een gift van de overheid. Na je opleiding betaal je eventueel een lening terug. Volg je een middelbaar beroepsonderwijs opleiding niveau 3 of 4 dan is je studiefinanciering een prestatiebeurs, dat wil zeggen dat je de ontvangen studiefinanciering moet terugbetalen als je je diploma niet haalt.

Studiefinanciering bij uitwonend
Als je niet bij je vader en of moeder woont, kun je een beurs voor uitwonenden krijgen. Komen beide adressen niet overeen beschouwt de IB-groep je als uitwonend. De studiefinanciering uitwonend wordt ook op adressen gecontroleerd. Heb je geen bewijsstuk en kan je niet aantonen dat je het recht hebt op een studiefinanciering uitwonend, dan word je uitwonende basisbeurs omgezet in thuiswonende basisbeurs.

Wanneer kom je in aanmerking voor een studiefinanciering?
Als je 18 jaar en ouder bent en je een beroeps geleidende leerweg doet van 1 jaar of langer, het je recht op een studiefinanciering. Heb je geen Nederlandse nationaliteit, maar woon je wel in Nederland. Je hebt dan toch een kans om in aanmerking te komen voor studiefinanciering. Je kan in sommige gevallen met een verblijfsvergunning ook in aanmerking komen voor studiefinanciering. Elk studerende die een opleiding volgt binnen het hoger onderwijs (HBO of universiteit) tot de leeftijd van 30 jaar in aanmerking komt voor studiefinanciering. Eventueel mag je tot 34 jaar doorstuderen met behoud van een studiefinanciering.

Studiefinanciering en bijverdienen
Naast je studiefinanciering mag je natuurlijk bijverdienen. In totaal mag je 13.215,83 euro bruto bijverdienen. Als je meer bijverdient heeft dat gevolgen voor je studiefinanciering. Als je wel of geen aangifte doet het gaat hierbij om je belastbare loon. Je moet bijhouden hoeveel bruto je verdient om te zien of je de grens nadert van wat je mag bijverdienen. Doe je belastingaangifte dan kijkt de IB-groep naar het verzamelinkomen, dit komt op de aanslag te staan.

Categorieën
Artikelen

Online een lening aanvragen?

Wanneer u een lening wilt aanvragen, kan dit tegenwoordig snel en eenvoudig online geregeld worden. Op websites van banken en gespecialiseerde geldverstrekkers kunt u direct berekenen hoeveel geld u kunt lenen en welke leenvorm het best aansluit bij uw wensen en financiële situatie. Vervolgens kunt u direct online een lening aanvragen, waarna u het geld vaak al binnen enkele dagen op uw rekening heeft. Wel is het belangrijk om goed op te letten wanneer op het internet een lening afsluit. Lees hier hoe uw financiële situatie wordt beoordeeld en hoe u offertes van verschillende aanbieders kunt vergelijken.

Beoordeling van uw financiële situatie
Lenen kost geld. Daarom zijn geldverstrekkers verplicht om na te gaan of uw financiële situatie het toelaat om een lening af te sluiten. U dient in staat te zijn om uw maandlasten te dragen en daarnaast een lening met de bijbehorende rente af te lossen. In de beoordeling van een lening aanvraag worden de volgende aspecten bekeken:

Inkomsten & uitgaven
Er wordt gekeken naar uw inkomen en uw maandelijkse uitgaven. Daarbij kunt u denken aan kosten voor huur of hypotheek, maar ook de zorg voor kinderen, alimentatie en reeds lopende leningen.

BKR-codering
Wanneer u een BKR-codering heeft kunt u geen lening aanvragen. Een dergelijke codering van Bureau Krediet Registratie krijgt u wanneer u een betalingsachterstand heeft. Vijf jaar nadat uw achterstand volledig is afbetaald vervalt de BKR-codering.

Leeftijd
Voor het aanvragen van een lening dient u te voldoen aan een bepaalde leeftijdseis. In alle gevallen geldt tenminste een minimale leeftijd van 18 jaar. Daarnaast geldt in veel gevallen ook een maximale leeftijdseis. Deze ligt meestal tussen de 60 en 70 jaar.

Aanbieders en offertes vergelijken
Let goed op wanneer u op internet een lening afsluit. Er zijn namelijk veel onbetrouwbare en illegale kredietaanbieders actief. Controleer daarom altijd of de geldverstrekker een keurmerk heeft van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Daarnaast wordt aangeraden om bij verschillende aanbieders een offerte voor een lening aan te vragen. Wanneer u de leningen vergelijkt, let dan op de volgende voorwaarden:

Rentepercentage
Hoeveel rente betaalt u over de lening? En is deze rente vast of variabel?

Looptijd
Binnen welke tijd termijn dient u de lening af te lossen? Kan deze looptijd tussentijds verlengd of verkort worden?

Eventuele boetes
Krijgt u een boete wanneer u te laat of te vroeg aflost?

Overige kosten
Worden er afsluit- of bemiddelingskosten berekend?

Categorieën
Artikelen

De rente van een lening

Als u geld leent, betaalt u rente daarover. Het percentage van deze rente verschilt per lening en per bank of kredietverstrekker. De rente kan vast of variabel zijn en is afhankelijk van verschillende factoren. Hoeveel rente u betaalt, verschilt per lening type. Een doorlopend krediet kent over het algemeen een lagere rente dan een persoonlijke lening. Wel staat bij een doorlopend krediet de looptijd niet vast en is de rente variabel. Als u een vaste looptijd en vast rentepercentage heeft, kunt u de looptijd vermenigvuldigen met de maandelijkse aflossing. Hierdoor weet u exact hoeveel u in totaal aan rente betaalt voor het krediet. Bij een variabele rente mag een lening in één keer boetevrij worden afgelost. De tarieven voor rente varieert gemiddeld tussen de 7% en 18%.

Lenen met een vast rentepercentage
Een vast rentepercentage ligt gedurende de gehele looptijd van de lening of de gekozen rentevaste periode vast. Bij overeenkomst wordt u een percentage geboden dat niet meer veranderd. Een variabele rente is onderhevig aan veranderingen. De rente kan gedurende een periode omhoog of omlaag. Hierdoor weet u nooit exact wat u aan rente moet betalen.

Hoe wordt de rente bepaald?
De geboden rente voor een lening is afhankelijk van diverse factoren. Om te beginnen is er de marktrente, de rente die de kredietverstrekker zelf moet betalen over zijn geld. Tevens de hoogte van het leenbedrag is van invloed op de hoogte van de rente. Meestal geldt de regel: hoe hoger het bedrag, hoe lager de rente. Bij de aanvraag voor een lening wordt een risicoprofiel van de aanvrager opgesteld. Hierin wordt het gekeken hoe groot het risico is dat de aanvrager de lening niet kan terugbetalen. Hoe lager het risico is, hoe scherper het rentetarief zal zijn. De verplichte overlijdensrisicoverzekering of overige aanvullende verzekeringen zorgen juist voor een hogere rente.

Categorieën
Artikelen

Advies bij een lening afsluiten?

Voor advies over het afsluiten van een lening kunt u terecht bij diverse kredietadviseurs en tussenpersonen. Zij lopen met u uw specifieke financiële situatie door en bekijken samen met u wat in uw situatie een verstandige lening is. Een adviseur werkt voornamelijk voor banken en hypotheekverstrekkers. Tevens commerciëlere kredietverstrekkers hebben kredietadviseurs in dienst. De financiële adviseur beoordeelt aanvragen van kredieten en brengt de risico’s in kaart voor het verstrekken van de aangevraagde kredieten. Hij analyseert of een lening verstrekt mag worden. In een persoonlijk gesprek kan hij voor u inzicht bieden in uw financiële situatie wat betreft uw vrij besteedbaar jaarinkomen (netto jaarinkomen min netto uitgaven). Als het u zelf niet goed lukt of u onzeker bent, kan de financiële adviseur uw persoonlijke financiën op een rijtje zetten. In een persoonlijk gesprek moet u dan zaken als loonstroken, huurcontracten of hypotheekcontracten overleggen. U kunt bij veel kredietverstrekkers van kredieten tevens telefonisch advies inwinnen.

Wat kan een adviseur voor je betekenen?
Een adviseur weet welke risico’s u onder bepaalde voorwaarden loopt. Na inzicht in uw financiële situatie kan hij, in overleg met u, vaststellen welke leenvorm voor het door u gewenste leenbedrag het meest geschikt is. Hij legt u alle mogelijkheden uit en vertelt u wat voor u de beste optie is. De risico’s worden doorgenomen, bijvoorbeeld wat er gebeurt bij overlijden of arbeidsongeschiktheid. Een adviseur of tussenpersoon kent de voorwaarden van kredieten en kan deze vergelijken. Als u zeker wilt zijn dat u een goede keuze maakt, kunt u bij hen daarover advies inwinnen. Door goed advies voorkomt u latere verrassingen waar u tegenaan kunt lopen. De meeste voorwaarden van kredieten behoren in principe wel voor elkeen leesbaar en begrijpbaar te zijn.

Hoe onafhankelijk is een tussenpersoon?
Overigens is een tussenpersoon niet altijd onafhankelijk. Tussenpersonen worden betaald om kredieten te verstrekken. Het kan om deze redenvoorkomen dat hij een lening adviseert die niet de voordeligste is. U kunt het beste tijdens een gesprek met de adviseur of tussenpersoon meedenken over uw situatie. Veel kredietverstrekkers bieden tevens online kredietadvies door middel van berekenmodules. Dit kan een goed begin zijn voor passend lening advies. U kunt tevens lening advies inwinnen door gebruik te maken van vergelijkingssites. Hiermee kunt u gemakkelijk verschillende kredieten tegelijk bekijken. Let er wel op dat vergelijkingssites niet altijd onafhankelijk zijn.

Categorieën
Artikelen

Energie is energie, dus waarom teveel betalen?

Voor energieleveranciers zijn slapende klanten perfecte klanten, slapende klanten klagen niet en de maandelijkse rekening wordt elke maand netjes en op tijd voldaan zonder dat de energieleverancier zich van zijn beste kant hoeft te laten zien. Maar gelukkig worden steeds meer mensen wakker waardoor ook energieleveranciers weer aan de bak moeten met het aanbieden van scherpe tarieven en aanbiedingen. Wilt u hier ook van profiteren? Vergelijk dan vandaag nog alle energieleveranciers en vindt de meest voordelige energieleverancier voor u!

Energieleveranciers vergelijken was nog nooit zo makkelijk!

Het vergelijken van energieleveranciers is tegenwoordig kinderlijk eenvoudig door het gebruik van vergelijkingssites waarop je geheel gratis, gemakkelijk en binnen enkele minuten de voor jou goedkoopste energieleverancier kunt vinden! Hoe dit allemaal in zijn werk gaat? Een vergelijkingssite is een handige online tool die door middel van de door jou ingevulde gegevens automatisch alle in jouw woonplaats beschikbare energieleveranciers nagaat om de energieleverancier te vinden die het beste past bij jouw energieverbruik. De benodigde gegevens bestaan uit je straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats en je jaarlijkse gas- en elektriciteitsverbruik. Je jaarlijkse gas- en elektriciteitsverbruik is terug te vinden op je jaarlijkse elektriciteitsnota en in dit gedigitaliseerde tijdperk meestal ook in je persoonlijke digitale domein van je huidige energieleverancier. In het geval dat je bij de uitvoering van de vergelijking toch even niet de beschikking hebt over de gegevens met betrekking tot de hoogte van je jaarlijkse gas- en elektriciteitsverbruik dan kan je de vergelijkingssite een betrouwbare schatting van je jaarlijkse gas- en elektriciteitsverbruik laten maken op basis van de samenstelling van je huishouden.

Maak een traditie van energievergelijking!

Ondanks dat het regelmatig vergelijken van energieleveranciers zeer veel voordeel oplevert, hebben de meeste mensen dit nog nooit gedaan. Maar wat is eigenlijk het meest logische moment om energieleveranciers te gaan vergelijken? Het meest gebruikelijke moment om over te gaan tot het vergelijken van energieleveranciers is enkele maanden tot enkele weken voordat uw huidige contract afloopt. Zodoende voorkomt u dat u het hogere variabele energietarief van uw huidige energieleverancier moet gaan betalen en kunt u daarnaast optimaal gebruikmaken van eventuele overstapbonussen die de meeste energieleveranciers aanbieden aan nieuwe klanten.

Overstappen is eenvoudig met de handige overstapservice!

Dankzij de zogenaamde ‘overstapservice’ is overstappen tegenwoordig zo gepiept. Je nieuwe energieleverancier is namelijk verantwoordelijk voor de beëindiging van je oude contract bij je oude energieleverancier en zorgt er daarnaast ook nog eens voor dat de transitie van je oude naar je nieuwe energieleverancier geheel geruisloos aan je voorbijgaat! Door deze handige overstapservice hoeft het overstappen van de ene naar de andere energieleverancier jou dus vrijwel geen tijd en kopzorgen meer te kosten waardoor jij dus ook waardevolle tijd bespaart die je vervolgens kan besteden aan de dingen die er echt toe doen!

Categorieën
Artikelen

Autolening afsluiten?

Wil je een tweedehands auto aanschaffen, maar heb je op dit moment niet de financiële middelen om dit zelf te financieren? Dan is een autolening een uitkomst. Een autolening is een lening die speciaal bedoeld is om een auto te kunnen betalen. Je kunt nu al genieten van de auto en betaalt de auto later terug in termijnen (deze termijnen stel je vast met de verstrekker van je lening tijdens het afsluiten van de autolening). Als je een auto gaat aanschaffen en hiervoor een autolening afsluit, is het wel verstandig om de waarde van je auto te weten. Ook is het verstandig om te weten of de auto geen verborgen gebreken heeft, waardoor je uiteindelijk een lening afsluit voor een slechte auto. Hieronder vertellen we je hoe je dit kunt controleren.

Dagwaarde van de auto berekenen

Het berekenen van de dagwaarde van je auto is een slimme manier om te achterhalen hoeveel geld je moet lenen om de tweedehands auto in kwestie te kunnen aanschaffen. Het berekenen van de waarde van je auto kan gewoon online, via een dagwaarde check. Deze check berekent, op basis van gegevens over de tweedehands auto, de waarde van de auto, waardoor jij precies weet hoe hoog de autolening moet zijn.

Een RDW kentekencheck uitvoeren

Naast het berekenen van de waarde van je auto, is het ook nuttig om een RDW kentekencheck uit te voeren. Een RDW kentekencheck is een gratis online tool, waarbij je het kenteken van de auto die je op het oog hebt invoert. Op basis van het kenteken, gaat het RDW onder andere controleren hoe de auto geregistreerd staat, hoeveel eigenaren de auto heeft gehad en wat het bouwjaar van de auto is. Met deze informatie kan je bepalen of de auto het waard is om een autolening af te sluiten.

Categorieën
Artikelen

Adviezen bij het lenen van geld

Let op! Geld lenen kost geld. Deze waarschuwingszin ziet u standaard staan bij de reclame-uitingen voor het verkrijgen van krediet. Financiële ondernemingen zijn namelijk verplicht om deze waarschuwing te laten zien bij de reclames voor het verstrekken van kredieten. De AFM (Autoriteit Financiële Markten) ziet er op toe dat financiële instellingen deze waarschuwingszin gebruiken. Deze waarschuwingszin is bedoeld om het bewustzijn bij consumenten te verhogen. Op zich een mooi streven. Een nadeel is echter dat deze waarschuwingskreet niets zegt over je persoonlijke gevolgen van het aangaan van een lening en ook niets zegt over de kwaliteit (voorwaarden) van de aangeboden lening. Wil je geld lenen dan zal je zelf moeten beoordelen of dit verantwoord is of niet. Daarom zullen we je in dit artikel een aantal algemene adviezen geven welke je wellicht een beetje op weg helpen.

Geld lenen anno nu

In de periode van de jaren 90 tot de periode waarin de krediet crisis uitbrak (2008) was het eenvoudig om veel geld te lenen. De eisen welke kredietverstrekkers stelden waren laag en met een modaal inkomen kon je met gemak grote bedragen lenen. Zolang je maar een loonstrookje kon overleggen dan was het goed. Je kon bij sommige kredietverstrekkers meer lenen dan je eigenlijk kon dragen, daarbij werd er vanuit gegaan dat je in de toekomst meer zou gaan verdienen. Waardoor je meer kon lenen. Nu bleek dat in de praktijk niet altijd zo te zijn. En als je je baan verloor dan kwam je helemaal in de problemen.

Sinds de krediet crisis zijn er strengere regels gekomen voor het verstrekken van leningen. En dat is goed. Het biedt de consument bescherming maar ook de financiële instellingen welke de kredieten verstrekken, zij lopen minder grote risico’s bij het innen van rentes en aflossingen.

Dure leningen

Een dure lening is een lening waarbij je een (te) hoge rente betaald. Rentelasten kunnen zwaar wegen op je maandelijkse bestedingsruimte. Zeker in het geval je waarin je de lening niet snel aflost, of af kan lossen, loopt de hoeveelheid geld welke je aflost aan rentes behoorlijk op.

Dure leningen – creditcards

Bij het gebruik van een creditcard betaal je doorgaans een hoge rente over het saldo wat je rood staat. Zorg er daarom voor dat je het negatieve saldo altijd weer zo snel mogelijk aanvult. En een creditcard gebruiken als handig en snel middel om snel geld te kunnen lenen voor een grotere uitgave is doorgaans veel duurder dan het afsluiten van een krediet. Als je geld nodig hebt voor bijvoorbeeld een auto dan kan je beter hier een aparte lening voor afsluiten. De rente die je dan betaald is een stuk lager dan de rente welke je betaald over het rood staan op de creditcard.

Dure leningen – rood staan op de betaalrekening

Ook het rood staan op de betaalrekening is berucht om de vaak hoge rentes welke daarvoor gerekend worden. Gebruik het rood staan op de betaalrekening alleen als buffer voor het betalen van rekeningen en sluit voor de aankoop van duurdere goederen een aparte lening af.

Dure leningen – kopen op afbetaling

Ook bij het kopen op afbetaling worden doorgaans hoge rentetarieven gehanteerd. Kopen op afbetaling biedt misschien een hoop gemak, maar je betaald eigenlijk altijd meer dan nodig is aan rente. Het is goedkoper om zelf op zoek te gaan naar een goedkope lening om het gewenste product te kunnen kopen.

Leen nooit als het niet nodig is

Voor een lening betaal je altijd meer rente dan wat je krijgt op je spaarrekening. Sluit daarom nooit een lening af als je nog spaartegoeden hebt. Sommige mensen gaan een lening afsluiten omdat ze de spaartegoeden niet willen aanspreken omdat ze deze willen bewaren als financiële buffer. Dit oplossen door het afsluiten van een lening is letterlijk het weggooien van geld.

In sommige gevallen kan het nodig zijn om (tijdelijk) een lening af te sluiten, bijvoorbeeld als er een boete van toepassing is om bij de spaartegoeden te kunnen komen. Laat in dat geval de kredietverstrekker weten dat je spaartegoeden hebt, je kunt dan waarschijnlijk tegen betere condities een lening krijgen.

Als je een lening wilt afsluiten vraag je dan altijd af of je het geld direct nodig hebt. Als je wasmachine defect is en je hebt geen geld voor een nieuwe dan is duidelijk dat je het geld direct nodig hebt. De kleren moeten tenslotte gewassen worden. Voor de aanschaf van bijvoorbeeld een auto hoeft er niet direct een concrete behoefte te zijn aan een nieuwe auto. Als je een nieuwe auto wilt dan kan je dit misschien beter een jaartje uitstellen en het geld bij elkaar sparen. Of misschien kan je je zelf ook wel reden door een tijdje gebruik te maken van het openbaar vervoer. Er is niets mis met het lenen van geld voor een auto, maar vraag je af of het echt nodig is en of het niet anders opgelost kan worden.

Het vergelijken van leningen

Veel mensen gaan naar hun eigen bank als ze geld willen lenen. Dit is misschien voor de hand liggend maar dit hoeft niet de goedkoopste oplossing te zijn. Er zijn erg veel kredietverstrekkers actief op de Nederlandse markt. Door kredietverstrekkers en leningen met elkaar te vergelijken kan veel geld bespaart worden. Controleer altijd of de kredietverstrekker een vergunning van de AFM heeft.

De maandlasten

Het is belangrijk om na te gaan of u de maandlasten in de toekomst kunt blijven betalen. Hou hierbij rekening met zaken welke uw besteedbare inkomen in de toekomst kunnen wijzigen. Zoals plannen voor gezinsuitbreiding of een dreigende saneringsronde bij het bedrijf waar je werkt.

De looptijd

De looptijd van een lening bepaald in grote mate de absolute hoeveelheid rente welke betaald moet worden. Kies daarom voor een lening welke niet langer loopt dan nodig is. Het is daarbij verstandig om de looptijd van de lening gelijk te laten lopen met de verwachte levensduur van het product welke met de lening is gefinancierd. Heb je een auto gekocht en wil je over 8 jaar een nieuwe auto kopen? Zorg er dan voor dat de lening ook niet langer als 8 jaar loopt.

Voorwaarden van een lening

De voorwaarden van een lening zijn net zo belangrijk als de rente en de looptijd. Let er op dat de rente welke betaald moeten worden geen zogenaamde instaprente is. Na het verlopen van de instaprente ga je een hogere rente betalen. Controleer of de rente vast is voor de gehele periode of dat deze gedurende de looptijd van de lening gewijzigd kan worden. Controleer ook of er geen boetes bij vervroegd of extra aflossen van toepassing zijn.