Flexibel krediet

Een benaming voor het doorlopend krediet die je niet vaak hoort is het flexibel krediet. Beide kredieten bieden je veel vrijheid en flexibiliteit. Met dit flexibel krediet is het mogelijk om onbeperkt geld op te nemen, tot een afgesproken bedrag. Daarnaast kun je het opgenomen geld aflossen en opnieuw opnemen. Hierdoor heb je vrijwel altijd wat geld achter de hand voor als dit nodig is. In gevallen als iemand niet exact weet hoeveel een bepaalde aankoop of verbouwing gaat kosten, wordt het flexibel krediet vaak aangeraden.

De kredietlimiet bij een flexibel krediet
Er wordt bij een flexibel krediet gewerkt met een afgesproken kredietlimiet. Deze limiet is mede afhankelijk van jouw privé omstandigheden en wordt gedeeltelijk door de kredietverstrekker bepaald. De leeftijd is namelijk tevens belangrijke factor bij het vaststellen van de hoogte van het kredietlimiet. Ouderen krijgen bijvoorbeeld een hoger bedrag toegewezen dan jongeren. Zodra er een kredietlimiet is afgesproken ben je vrij om tot dat limiet geld op te nemen.

Er is veel vrijheid bij een flexibel krediet
Je bepaalt tevens zelf hoeveel geld je opneemt (je hoeft dus niet alles in één keer op te nemen) en tevens waarvoor je het opgenomen bedrag gaat gebruiken. Op het moment dat je een bedrag hebt afgelost, kun je deze tevens weer opnieuw opnemen. Uiteraard tot aan de geldende kredietlimiet. Dit is de vrijheid en flexibiliteit die een flexibel krediet te bieden heeft.

Per maand betaal je een iedere maand bedrag aan aflossing en rente. De rente staat bij een flexibel krediet niet vast en is dus variabel. Aangezien de rente variabel is, is niet elke maand de rente die je moet betalen gelijk. De ene maand zal de rente dus hoger of lager liggen dan de overige maand. Hierdoor is het tevens mogelijk dat het gedeelte aan aflossing van het iedere maand bedrag verschilt. Bij een flexibel krediet bestaat er dan tevens geen vaste looptijd. Het is wel mogelijk om tussentijds meer af te betalen dan verplicht is, dit is boetevrij.

Een variabele rente bij een flexibel krediet
Bij een flexibel krediet is de rente variabel. Verschillende factoren beïnvloeden de hoogte van het rentepercentage bij het krediet. Zo bepaald de rente, afhankelijk van de marktrente (wat de kredietverstrekker voor zijn geld betaald) de hoogte van de kredietlimiet en een mogelijke overlijdensrisicoverzekering de hoogte van de rente. Doormiddel van deze verzekering wordt het openstaande saldo bij overlijden, kwijtgescholden. Zonder deze verzekering moet je in veel gevallen wel een hogere rente betalen dan een flexibel krediet.