Rentekrediet

Het rentekrediet wordt vaak als een vorm van het doorlopend krediet gezien omdat je tevens bij het rentekrediet van te voren een limietbedrag afspreekt met de kredietverstrekker. Tot aan dit limietbedrag kun je onbeperkt geldbedragen opnemen. Je bepaalt hierbij zelf als je het nodige bedrag opneemt en wat de hoogte hiervan is. Je bent tevens geheel vrij in het bestedingsdoel van het opgenomen geld. Je betaalt, in tegenstelling tot een standaard doorlopend krediet, echter geen verplichte aflossing tijdens een bepaalde periode. Het is al voldoende om de rente over het uitstaande saldo te betalen.

Je hoeft niets af te lossen bij een rentekrediet
Je hebt bij een rentekrediet dus geen aflossingsverplichting. Dit geldt niet voor de gehele looptijd van het krediet. Van te voren wordt namelijk een periode vastgelegd waarvoor de aflossingsplicht ontbreekt, in de meeste gevallen vijf jaar. Je betaalt iedere maand een variabele rente over het opgenomen bedrag tijdens deze periode. Het is om deze redenmogelijk dat het bedrag aan rente per maand verschilt. De kredietverstrekker bekijkt of je in aanmerking komt voor een nieuwe aflossingsvrije periode, zodra de vastgestelde periode verstrijkt.

De lening kan verder gaan als een doorlopend krediet
Als je niet in aanmerking komt voor een tweede aflossingsvrije periode, wordt de lening omgezet in een standaard doorlopend krediet. Vanaf dan betaal je een iedere maand bedrag aan rente en aflossing. Je kunt er altijd zelf voor kiezen, om na de aflossingsvrije periode over te gaan tot een krediet met aflossing. Tevens kun je ervoor kiezen om het bedrag in één keer af te lossen. In vergelijking met overige kredieten heeft het rentekrediet de laagste maandlasten, dit alles dankzij de aflossingsvrije periode.

Voorwaarden voor het afsluiten van een rentekrediet
Er zitten twee belangrijke voorwaarden aan het afsluiten van een rentekrediet. De minimale leeftijd voor het afsluiten van een rentekrediet is 18 jaar en meestal ligt de maximale leeftijd op 65 jaar. Bovendien moet je om een rentekrediet af te sluiten over een vast dienstverband beschikken. Een uitkering van de sociale dienst is niet voldoende.

Er ligt niet vast wat de looptijd van het rentekrediet is, waardoor de kans bestaat dat je een vrij lange tijd aan de lening en de schulden vast zit. Doorgaans wordt een rentekrediet afgesloten als men weet dat het over een aantal jaren over voldoende geld beschikt om de lening in één keer af te lossen. Het rentekrediet wordt hierdoor door veel personen gebruikt die aan het begin van hun carrière staan of op het punt staan om te trouwen.