Online lenen

Het geld lenen van geld online gebeurt door middel van het afsluiten van een lening. Hiervoor kunt u onder meer terecht bij de banken of commerciële kredietverstrekkers. Zij verschaffen kredieten in verschillende typen en maten. U beschikt onder verschillende voorwaarden over een bepaalde hoeveelheid geld. Online geld lenen kan onder andere in de vorm van een doorlopend krediet, persoonlijke lening, rentekrediet of spaarkrediet.

Online lenen is snel en eenvoudig
Online geld lenen wordt steeds gemakkelijker. U beschikt vaak snel en gemakkelijk over geld dat u zelf niet heeft. Toch zijn er een aantal zaken waar u bij het afsluiten van een lening rekening mee moet houden. Het geld dat u leent, moet u binnen een bepaalde periode aflossen. Bij een persoonlijke lening ligt deze periode vast. Bij overige kredieten bepaalt u deels zelf hoe lang u doet over terugbetaling. Het geleende bedrag terug betalen is hoe dan tevens vereist. In veel gevallen lost u al tijdens de looptijd van de lening af. U betaalt dan per maand een vast bedrag aan rente en aflossing.

Het betalen van een rentevergoeding
Als u geld leent, moet u ter compensatie over het geleende bedrag rente betalen. De rente betreft een vast of variabel percentage. Bij een vaste rente betaalt u gedurende de hele looptijd van de lening gelijk percentage. Bij een variabel rentepercentage is dit niet het geval en kunnen er schommelingen zijn. Het rentepercentage verschilt per leningsoort en vaak tevens nog per kredietverstrekker. Bovendien hanteren kredietverstrekkers en banken verschillende voorwaarden. van belang is om deze reden van te voren kredieten en kredietverstrekkers met elkaar te vergelijken om tot de beste keuze te komen. Als u een lening afsluit die u eigenlijk niet kunt betalen, heeft dit vele negatieve consequenties in de toekomst.

Het Bureau Krediet Registratie
Alle kredieten en kredieten (tevens rood staan en mobiele telefonie abonnementen) worden tot slot geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie in Tiel. Dit gebeurt voor kredieten tussen de €500 en €12.500 met een looptijd van minstens drie maanden. Er worden gegevens over de leenovereenkomst en betalingen geregistreerd. Als u betalingsachterstanden krijgt, wordt u een zogenoemde negatieve Bureau Krediet Registratie codering toegekend. Het wordt daarmee in de toekomst moeilijker om een nieuwe lening af te sluiten, omdat kredietverstrekkers u als een risico beschouwen.